Training “Mindset, de weg naar Persoonlijke Effectiviteit”.

Bestel nu deze online training

Wil jij je krachtiger voelen, zowel in je werk als in je privéleven? Wil je steviger in je schoenen staan en je eigen keuzes maken? Wil je regie over je leven? Volg dan de online training “Mindset, de weg naar Persoonlijke Effectiviteit”.

Herken je dat? Er zijn steeds bepaalde situaties die op je pad komen en waar je voor jezelf tegenaan loopt. Je vindt het lastig om met die situaties om te gaan. Voorbeelden van situaties zijn:

 • Je bent van baan veranderd maar je komt ook daar die lastige situaties weer tegen;
 • Je vindt het moeilijk om keuzes te maken, je weet niet goed wat je belangrijk vindt en je bent ook bang om een verkeerde keuze te maken;
 • Je ervaart belemmeringen (bepaalde belemmerende gedachten oftewel beren op de weg) zoals: dat kan ik toch niet of wat vindt een ander van mij? En door deze belemmeringen maak je niet de keuzes voor jezelf die je eigenlijk wilt maken;
 • Je ervaart niet altijd een goede balans werk en privé en je zou graag meer energie willen ervaren;
 • Je weet niet goed wat je kwaliteiten zijn en je hebt het gevoel dat er meer in je zit dan er nu uitkomt;
 • Je ervaart niet echt een probleem voor jezelf maar je wilt graag krachtiger overkomen en meer regie ervaren in je werk en/of privé.

Dit zijn allemaal voorbeelden die met persoonlijke effectiviteit te maken hebben. Een mooi gezegde is: Je kunt van baan veranderen, maar je neemt jezelf mee. Oftewel als je in de basis niet met jezelf aan de slag gaat en datgene niet aanpakt wat voor jou een probleem vormt in zowel werk als privé, dan kom je dat probleem elders ook weer tegen. Je kunt als persoon zeker veranderen door inzicht te krijgen in jezelf en waar je tegenaan loopt en daar vervolgens anders mee leren omgaan. Dan zal je als persoon effectiever in het leven staan.

Het doel van de training

Door het volgen van de online training “Mindset, de weg naar Persoonlijke Effectiviteit”, krijg je meer inzicht in jezelf en je gaat als gevolg daarvan veel bewustwording ervaren. Door middel van het maken van opdrachten, het doen van ervaringsgerichte oefeningen, het lezen van theorie en verkrijgen van wetenschappelijk, onderbouwde informatie en inspirerende spreuken, beschik je na de training over:

 • veel meer inzicht in jou als persoon, jouw gedrag en handelen;
 • meer informatie over je mindset (jouw gedachten) en hoe je daarmee om kunt gaan;
 • meer informatie over wat jij belangrijk vindt in je leven (je waarden in werk en/of privé);
 • meer informatie over positiviteit, jouw kwaliteiten en energiebronnen;
 • informatie over je gedragsstijlen en de gedragsstijlen van anderen;
 • (meer) handvatten om met situaties in je werk en privéleven om te gaan;
 • meer regie en balans.

Het gevolg van al deze bovenstaande punten is dat de eerste stap naar verandering naar een meer effectiever persoon is gezet.

Deze online training is een training in persoonlijke ontwikkeling, waar je de rest van je leven profijt van hebt. Je gaat meer energie ervaren en je gaat succesvoller en krachtiger in je leven staan.

Je wordt de beste versie van jezelf!

Besloten Facebookgroep

Aan de online training is een besloten Facebookgroep gekoppeld. Deze besloten Facebookgroep wordt gebruikt als intervisiegroep. Je kunt in deze groep je vragen stellen, informatie delen met elkaar en leren van elkaar. De besloten Facebookgroep bestaat dus alleen uit deelnemers van de online training.

De inhoud van de training en de tijdsduur

De training betreft een 6-weekse online training. Elke 1e dag van de week bevat een introductiefilmpje met informatie over het thema van die week en uitleg over de opdracht(en). Vervolgens krijg je één of twee opdrachten om mee aan de slag te gaan. Daarna ontvang je elke volgende dag van de week informatie, theorie, een inspirerende spreuk of vragen om te overdenken voor jezelf. De antwoorden die jij geeft op de opdrachten ontvang je aan het einde van de training in een PDF rapport. Op deze wijze kun je te allen tijde de vragen en antwoorden als naslagwerk gebruiken. Mocht je tijdens de training vragen hebben, dan kun je deze in de besloten Facebookgroep stellen.

De kosten

De kosten voor deze online training bedragen € 199,- excl. 21% BTW. Voor organisaties en particulieren zijn er gunstige fiscale regelingen van toepassing bij het inzetten van scholing, zoals deze online training. Kijk hiervoor op de site van de belastingdienst.

Overige informatie

Zodra je je via de webshop hebt aangemeld voor deze training, ontvang je direct na de betaling een email met de informatie die je nodig hebt voor de training. Je kunt dus na betaling direct starten met de online training!

Referenties Online Training

“De teksten die gelezen behoren te worden, zijn prettig leesbaar en duidelijk inhoudelijk geschreven. Er zit een mooie opbouw in. De training was erg prettig om te volgen. Je wordt gedwongen om bij jezelf na te gaan hoe je in de beschreven onderwerpen staat. Het positieve dagboek geeft een andere kijk op dingen en ervaar ik als heel prettig. Ik blijf met het dagboek doorgaan. Bepaalde onderwerpen hebben mij echt aan het denken gezet. De kernwaarden hebben voor mij veel geopend in mijn leven. Wat vind ik nu echt belangrijk. Door dit goed inzichtelijk te hebben gekregen, heb ik andere keuzes gemaakt waardoor ik dichter bij mijzelf bleef. In plaats van een keus te maken die voor de hand ligt, maar waar ik eigenlijk niet heel gelukkig van zou worden. Dit zou ik, als ik de training niet gevolgd had, niet snel hebben gedaan. De training zou ik zeker aanbevelen. Het is een mooi hulpmiddel om je verder te ontwikkelen als mens, hierin de positiviteit te gebruiken in plaats van de negativiteit. Je wordt gedwongen om naar jezelf te kijken in de verschillende onderwerpen. Alle punten worden bekeken vanuit de positiviteit. Door het vanuit dit oogpunt te bekijken heb ik energie om hier nog meer stappen in te gaan zetten. Het is een andere kijk op de kwaliteiten en veranderingen in privé/werk. Je kunt dingen meteen toepassen in de praktijk. Waar word ik gelukkig van? Vroeger dacht ik langer na over het maken van keuzes, ik maak nu sneller keuzes. Het inzicht wat ik heb gekregen in de stof heeft hier zeker een bijdrage aan geleverd. Ik ga de inhoud gebruiken om nog een keer rustig door te nemen en hierdoor het te kunnen gebruiken als naslag werk. Doordat het niet mogelijk is om in de cursus vooruit te werken, wordt er van jezelf verwacht ook dieper na te denken over de leerstof. Onbewust ga je het meenemen in je leven, het doel is uiteindelijk dat dit onbewust toegepast wordt in je handelen. Ga de uitdaging met jezelf aan om positiever in het leven te komen staan, het is een verrijking voor jezelf!”  

“Ik heb de online training Mindset, de weg naar persoonlijke effectiviteit gevolgd bij Meynkracht. De training heb ik als positief ervaren. Wat zijn je denkpatronen, wat kun jij zelf beïnvloeden, hoe sta je in je werk, hoe sta je in je persoonlijke contacten. Het bijhouden van een positief dagboek geeft je het inzicht dat je toch vaak geneigd bent om negatief te denken, maar positiviteit zit in kleine dingen, een mooie zonsondergang, een leuke grap of genieten van muziek. Bij mij heeft het positieve dagboek echt gewerkt, je gaat positiever denken als je dit langere tijd opschrijft en weer terug leest. Daarnaast heb ik gemerkt dat ik nu anders in mijn werk sta. Binnen de afdeling komt het regelmatig voor dat collega’s zich negatief uiten over de organisatie en het beleid. Ik ging hier dan vaak ook makkelijk in mee, maar het kostte alleen maar energie. Ik ga hier nu anders mee om, ik laat me niet meer zo meevoeren in het negatieve, maar ga het gesprek aan om te kijken naar mogelijkheden en om na te gaan waar we wel invloed op hebben. Dit geeft veel meer energie en is opbouwend, daar kan ik iets mee.

Wat ik prettig vond is dat je echt met jezelf aan de slag gaat, je kijkt naar jezelf en wat kan ik zelf veranderen zodat ik meer invloed op een situatie heb en niet meer uit ga van anderen. Ik zou deze training echt aanbevelen omdat je met je zelf bezig gaat, je gaat door deze training anders naar situaties kijken en handelen. Ik ben al goed op weg om een betere versie van mezelf te worden”.

Bestel nu deze online training